Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Danh mục ngành hàng
Bán hàng ngay
Chọn tỉnh thành
B2B E-CommerceBán hàng hiệu quả và chuyên nghiệp. Mở rộng thị trường và nâng cao doanh thu.
FreeBắt đầu trải nghiệm bán hàng trên marketplace mà không lo về chi phí sử dụng
Miễn phí
BasicBán hàng hiệu quả hơn đến hàng nghìn Khách hàng mục tiêu
5.000.000VND / năm
StandardBán hàng hiệu quả, quảng bá sản phẩm đến hàng nghìn Khách hàng mục tiêu
10.000.000VND / năm
AdvancedTối đa hóa lợi ích nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu, doanh thu và lợi nhuận
20.000.000VND / năm
Tối đa 3 NV* kinh doanh
Tối đa 5 NV kinh doanh
Tối đa 10 NV kinh doanh
Tối đa 20 NV kinh doanh
* NV: Nhân viên
So sánh các gói sản phẩm và các tính năng vượt trội
FreeMiễn phíVND / năm
Basic5.000.000VND / năm
Standard10.000.000VND / năm
Advanced20.000.000VND / năm
Đăng tải sản phẩm, sản phẩm khuyến mãi
Quản lý hồ sơ công ty, gian hàng sản phẩm
Nhận và phản hồi các yêu cầu báo giá
Quản lý thư chào hàng, báo giá, đơn bán hàng
Ưu tiên hiển thị sản phẩm, thương hiệu hàng đầu trên
kết quả tìm kiếm
Ưu tiên hiển thị thương hiệu tại danh sách Nhà cung cấp
tiêu biểu
Ưu tiên hiển thị sản phẩm và thương hiệu trên banner
danh mục ngành hàng
Được giảm giá chi phí khi đặt quảng cáo trên ATALINK
Dịch vụ hỗ trợ, đào tạo trực tuyến
Một vài tính năngToàn bộ tính năng
Khám phá toàn bộ tính năng
Bán hàng hiệu quả. Mở rộng thị trường và nâng cao doanh thu
Quản lý danh mục sản phẩm cần bán
Tìm, chọn sản phẩm trên ATALINK và thêm vào
danh mục sản phẩm cần bán
Đăng tải sản phẩm lên trang chủ marketplace
Số lượng sản phẩm được quản lý
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý sản phẩm khuyến mãi
Số lượng ngành hàng được quản lý
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý thư chào hàng
Đăng thư chào hàng lên trang chủ marketplace
Gửi thư chào hàng đến KH mục tiêu / KH
Gửi thư chào hàng cho KH
đến
40 KH mục tiêu
& 40 KH hiện hành
đến
200 KH mục tiêu
& 200 KH hiện hành
đến
400 KH mục tiêu
& 400 KH hiện hành
đến
800 KH mục tiêu
& 800 KH hiện hành
Tần suất gửi thư chào hàng đến 1 KH
1 lần / tháng
1 lần / tháng
2 lần / tháng
2 lần / tháng
Số lượng thư chào hàng được phản hồi thương lượng
với KH mới
40 / tháng
200 / tháng
400 / tháng
Không giới hạn
Số lượng thư chào hàng được phản hồi thương lượng
với KH hiện hành
100 / tháng
400 / tháng
800 / tháng
Không giới hạn
Quản lý yêu cầu báo giá
Truy cập yêu cầu báo giá trên marketplace
Nhận các yêu cầu báo giá từ KH mới, KH hiện hành
Số lượng yêu cầu báo giá từ KH mới được phản hồi
40 / tháng
200 / tháng
400 / tháng
Không giới hạn
Số lượng yêu cầu báo giá từ KH hiện hành được phản hồi
100 / tháng
400 / tháng
800 / tháng
Không giới hạn
Quản lý báo giá
Số lượng báo giá gửi đến KH mới
40 / tháng
200 / tháng
400 / tháng
Không giới hạn
Số lượng báo giá gửi đến KH hiện hành
100 / tháng
400 / tháng
800 / tháng
Không giới hạn
Phản hồi thương lượng với KH
Quản lý đơn bán hàng
Số lượng đơn hàng được tạo và gửi đến KH
100 / tháng
400 / tháng
800 / tháng
Không giới hạn
Tạo đơn bán hàng tự động từ đơn mua hàng
Cập nhật tình trạng đơn bán hàng
Tương tác trực tuyến với KH trong quá trình xử lý đơn hàng
Báo cáo phân tích bán hàng
Báo cáo tổng quan
Quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Ưu tiên hiển thị sản phẩm, thương hiệu hàng đầu
trên kết quả tìm kiếm
Ưu tiên hiển thị thương hiệu tại danh sách Nhà cung cấp
tiêu biểu
Ưu tiên hiển thị sản phẩm và thương hiệu trên banner
danh mục ngành hàng
Được giảm giá chi phí khi đặt quảng cáo trên ATALINK
Dịch vụ hỗ trợ, đào tạo
Tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo trực tuyến
Kết nối, tương tác với Doanh nghiệp, Tổ chức, Hiệp hội đối tác
Kết nối với gần 800.000 Doanh nghiệp Việt Nam
Tương tác trực tuyến với KH mục tiêu / KH
trước, trong và sau khi bán hàng
Cập nhật thông tin, tin tức của KH mục tiêu / KH
Quảng bá hình ảnh, hoạt động, tin tức của Doanh nghiệp
đến Doanh nghiệp khác
Kết nối với hơn 400 Hội / Hiệp Hội, hơn 400 Khu công nghiệp (KCN) / Khu chế xuất (KCX)
Doanh nghiệp Hội viên quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến
các Hội viên khác trong cùng Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Doanh nghiệp Hội viên đăng thư chào hàng trên trang xúc tiến
thương mại của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp Hội viên phản hồi các yêu cầu báo giá trên
trang xúc tiến thương mại của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp trong và ngoài Hội cập nhật tin tức của
Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Doanh nghiệp trong và ngoài Hội được truy cập vào dữ liệu
Hội viên của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp ngoài Hội gửi yêu cầu tham gia vào các
Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Tiện ích
Thông báo (in-app, push, email, SMS)
Tin nhắn