Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
picture
Thông tin sản phẩm
Nhãn hiệu
Sài Gòn ECO
Nguồn gốc
Việt Nam
Sản xuất tại
Việt Nam
Đơn vị tính
Cái
Mã sản phẩm nhà cung cấp
GXE-17N
Ghế nhân viên GXE-17N
SKU:893-C3100210-0000025
NHÀ CUNG CẤP TIÊU BIỂU